خــــــــــــــــــب بفرمایین این لینکش!
من ودوستم(دوتا از اعضای team A!)تستشو دادیم به ترتیب شدیم الیسا ولی لی:-)!
الیسا:

لیلی:
من که خودم شدم آدمی با قدرت های زیاد وقوی که شکارچی بداشون هست^^.: Weblog Themes By VatanSkin :.