تبلیغات
سرزمین انیمیشن - Assassination Classroomکلاس درس ترور:

نام یک مانگای ژاپنی هست که انیمه وفیلم و بازیش هم ساخته شده وداستان کلاس-E

در ترور معلموش هست!(بدآموزی داره!)

اما این معلم معلم معمولی نیست یه آدم فضایی هست به شکل اختاپوس زرد که 70درصدماه

رو تو یه انفجار نابود کرده وحالا اومده سراغ زمین و گفته یک سال طول میکشه که زمین هم 

نابود کنه!

ولی...

به انسان ها این شانس رو داده که توی این یک سال سرنوشت سیارشون رو تغییر بدن

وحالا این معلم به این بچه هاترور کردن رو یاد میده ودولتمردای ژاپن هم گفتن هر کدوم از 

این بچه ها بتونن این معلم رو بکش10بیلیون!پ.ل نقد میگیرن!

ولی بچه ها یه مشکل دارن واون اینه که این معلم بهترین معلمشون بوده!

واین این معلم اسمش کوروسنسی

(کورو=غیرقابل کشتن،سنسی=معلم)

هست.تیراژ این انیمه[]

آخرین مطالب